www.VŠEŇ.cz
obec v Českém ráji
 
Obec - obecní úřad
(Miloš, přidáno 13. 1. 2006)
www.VŠEŇ.cz
Obec Všeň - informace o nás 

foto
Typ subjektu: Obecní úřad
Oficiální název úřadu: OBECNÍ ÚŘAD VŠEŇ
IČO: 00276278
DIČ: není plátcem DPH
Kód obce: 577677
 
Adresa sídla: Všeň čp. 10, 512 65  VŠEŇ
 
telefon: 481 329 511
oficiální webové stránky:  www.vsen.cz
e-mail: vsen@vsen.cz
starosta obce: Ivan František Herbst


(Miloš, přidáno 6. 3. 2007)
www.VŠEŇ.cz
Informace "v kostce" 

foto
Všeň se poprvé připomíná v roce 1318. V současnosti zahrnuje i osady Mokrý a Ploukonice. Mezi první doložené vlastníky patří Markvarticové a Vartenberkové.
 
Obydlí původních domkařů, řemeslníků a rolníků se rozkládají na svazích návrší, kterému vévodí do širokého údolí Jizery novogotický chrám sv. Filipa a Jakuba (po přestavbě po roku 1832), obklopený hřbitovem.
 
 
V obci je řada zachovalých staveb lidové architektury (č.p. 11, 14 /mohutný špýcharový dům ze 16. století/ a 16 /roubená myslivna/, v Mokrém brána u bývalého statku č. p. 12, v Ploukonicích č. p. 2 a 5 s přistavěným hostincem) a řada drobných plastik (křížků a soch) od lidových umělců.
Polosamota Dvora Borčice se stala rájem koní a jejich přátel.
 


(Miloš, přidáno 4. 8. 2006)
www.VŠEŇ.cz
Obec Všeň - důležité informace 
4. 8. 2006

foto
OBEC VŠEŇ, OBECNÍ ÚŘAD VŠEŇ
 
KANCELÁŘ - Návštěvní doba:
PO: 9,00-11,30 - 12,00-17,00
ST: 9,00-11,30 - 12,00-16,30
v sudém týdnu, v lichém týdnu vyhrazeno pro místní šetření, uzavřená ústní jednání a jednání na jiných úřadech mimo obec.
 
 
Obec Všeň je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec tvoří osady Všeň s polosamotou Dvůr Borčice, Mokrý a Ploukonice. Obec má znak a prapor. Obec je spravována zastupitelstvem; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta a obecní úřad.
 

Obecní úřad jako orgán obce:
a) v oblasti  samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce;
b) v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu a rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona o svobnodném přístupu k informacím.
 

OBECNÍ KNIHOVNA FRANTIŠKA JANA TOMSY
(odpovědný knihovník Naděžda Lachmanová)
Návštěvní doba:
ST 16,00-18,00, v době hlavních prázdnin: 17,00 – 18,00
 


• Copyright © 2005-2007 Všeň • Powered by SPReng v7.1 • valid XHTML and CSS • Poslední aktualizace 24. 9. 2010