www.VŠEŇ.cz
obec v Českém ráji
 
Historie
počet článků na stránku
1 2
(Miloš, přidáno 18. 1. 2006)
www.VŠEŇ.cz

foto

Všeň bývala někdy sídlem potomního statku Kosteckého nežli vystaven byl hrad Kost. Měla v letech dvacátých XIV. století své držitele: voka ze Všeně a r. 1329 jeho syna Viktora z Polné na Všeni a Olešnici, z roku Markvarticů. Za doby utrakvistické fara opatřena byla vždy správcem, poslední známý byl Daniel Dentulín.(Miloš, přidáno 13. 1. 2006)
www.VŠEŇ.cz
23. 12. 0000

foto
(ještě v XVII. stol. sv. Markety a Barbory), farní, na hřbitově, položeném na svahu hory Ostré, uprostřed nade vsí; býval farářem opatřen do války třicetileté, pak administrován z Hradiště a z Turnova, r. 1688 zřízena opět fara.


(Miloš, přidáno 13. 1. 2006)
www.VŠEŇ.cz
23. 12. 2005

foto
HRÁDEK, obdélný pahorek na jih vsi oddělený přírodou i příkopem k jihu od další výšiny, ale již skoro vylámaný, překopaný a rozvezený. Ve zbytku lze pozorovati dvojí kulturní vrstvu starou, z doby knížecí a novější, od doby asi XIII. století, kdy na původním sídle vystavěna byla tvrz pánů ze Všeně, větve Markvarticů. Vikart ze Všeně, vnuk Chvalův, žil r. 1318. Nalezeno tu hojně cihel starých, střepin ornam. typu hradištního, zlomek udidla, klíč, z doby pozdější úlomky gotických kachlíků, což uloženo v museu turnovském.
 
Rovněž na místě staré fary, nyní v školní zahradě a u cesty prostřed vsi nálezy ornam. střepů z doby gotické.


(Miloš, přidáno 23. 12. 2005)
www.VŠEŇ.cz
23. 12. 2005

foto
POKŘTĚN 4. ŘÍJNA 1751 VE VŠENI
ZEMŘEL 1. LISTOPADU 1814 V PRAZE 
 
SYN RODIČŮ Z MOKRÉHO Č. P. 7, KTERÝ BYL VE ZDEJŠÍM CHRÁMU SV. FILIPA A JAKUBA POKŘTĚN 4. ŘÍJNA 1751 (DOBOVÁ MATRIKA NEUVÁDÍ DEN NAROZENÍ, ALE JEN DEN KŘTU), SE PILNÝM STUDIEM, PRACÍ A VLASTENECKÝM UVĚDOMĚNÍM ZAPSAL DO HISTORIE NÁRODA JAKO VÝZNAMNÝ ČESKÝ BUDITEL, SPISOVATEL A PUBLICISTA.


(Miloš, přidáno 23. 12. 2005)
www.VŠEŇ.cz
23. 12. 2005

foto
Není toho mnoho, co víme o skladním hradu Kozlov na vrchu, nacházejícímu se v Českém ráji mezi osadami Všeň, Pohoří, Kacanovy a Modřišice, který se také označuje jako Chlum (360 m n. m.). Místní lidé mají pro lokalitu také pojmenování Kozlovy.


počet článků na stránku
1 2
• Copyright © 2005-2007 Všeň • Powered by SPReng v7.1 • valid XHTML and CSS • Poslední aktualizace 24. 9. 2010