Aktuality

Datum: 22. 12. 2015

SPOKOJENÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Drazí spoluobčané, rodáci a přátele naší obce,
náhlé onemocnění mi nedovoluje zaslat Vám obvyklé blahopříní. Činím tak z lůžka v přesvědčení, že moje srdečné přání spokojených Vánoc a šťastného nového roku 2016 Vás zastihne a potěší.
Váš
Ivan František Herbst


Datum: 27. 11. 2015

ADVENT A VÁNOCE 2015 NA VŠENI

ADVENT A VÁNOCE 2015 NA VŠENI.doc

Datum: 15. 11. 2015

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEŇ

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU.doc

Datum: 18. 9. 2015

NÁVŠTĚVA Z ITÁLIE

NÁVŠTĚVA Z ITALSKÉHO LEDRA
Drazí spoluobčané,
letos uplývá 100 let, co i na Všeni našli přístřeší vyhnanci z údolí Ledro v Itálii. S potomky těchto vyhnanců jsme v roce 1992 navázali partnerství, které trvá dodnes.
Aby toto výročí bylo důstojně vzpomenuto, přijede 25 obyvatel Ledra na návštěvu Všeně v pátek 25. září. V delegaci budou hasiči, učitelky, potomci vyhnanců, ale i vážený pan starosta s rodinou, bývalý pan starosta, Luka Zendri, jehož babička na Všeni coby děvče také pobývala. Moc bych si přál, aby italští přátelé byli u nás na Všeni vřele přijati. Předběžný program návštěvy:
pátek 25. září: v 17 hodin vzpomínková bohoslužba v kostele, v 18 hodin přivítání chlebem a solí u domu č. p. 88, odhalení pamětní desky na domě, položení květin k pomníku padlých, při účinkování Dechové hudby Český ráj, po tomto aktu bude následovat v sále Agro večeře hostů a společné posezení hostů a všeňských občanů - srdečně jste zváni,
sobota 26. září: snídaně U Loudů, účast na zahájení hasičské soutěže O posvícenskou husu, návštěva družstva Granát v Turnově, oběd ve Svijanech, návštěva pivovaru, návštěva hasičů hasičských základen v Turnově a Liberci, ostatních projížďka na trase Kost, Humprecht, Sobotka, Vyskeř, Dvůr Borčice a večeře na Kopanině,
neděle 27. září: snídaně U Loudů, návštěva letiště plukovníka Hrdiny (při příznivém počasí vyhlídkové lety), rozloučení a odjezd hostů.
Za podporu děkuje I. F. Herbst


Datum: 16. 9. 2015

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNÍ

Starosta obce svolává podle původního plánu
V. zasedání Zastupitelstva Obce Všeň,
které se bude konat
v pondělí 21. září 2015 od 19,00 hodin
v klubovní místnosti Hasičského domu v Ploukonicích č. p. 45
s tímto předběžným programem:

1) Schválení programu
2) Námitky proti zápisu o průběhu minulého zasedání
3) Opakované hlasování o Obecně závazné vyhlášce „o místní úpravě provozu na účelových komunikacích v obci“
4) Varianty Regulačního plánu „Nový Mokrý“ po veřejném projednání - návrh v příloze
5) Hospodaření obce za měsíce leden až srpen 2015 – písemná zpráva
6) Upravený rozpočet na rok 2015 – písemný materiál
7) Informace o rozhodnutích Rady obce
8) Informace - a závěr


Zasedání je veřejné. Termín byl zveřejněn v Obecních novinách v únoru 2015.

S pozdravem Ivan František Herbst


Datum: 15. 9. 2015

ZEMŘELA HEDVIKA HAKENOVÁ

Dnes, v úterý 15. září 2015, zemřela výrazná osobnost obce - paní Hedvika Hakenová.

Hedvika Hakenová.doc

Datum: 10. 9. 2015

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení občané,
zveřejňujeme termín a čas odvozu nebezpečného odpadu v naší obci:
Všeň - Sokolské hřiště: sobota 12. září 2015, 9,00 - 9,10 hodin,
Ploukonice - náves (pod lípou): sobota 12. září 2015, 9,15 - 9,20 hodin.
Odebírá se:
- elektrozařízení: lednice, mrazničky, zářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače, apod. - zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované;
- olej (nádoby s olejem k převzetí musí být uzavíratelné a nesmí jevit žádné známky úniku oleje, totéž platí o barvách);
- barvy;
- autobaterie.
Jiný odpad nelze předat. Rovněž nelze předat odpad z podnikatelské činnosti.Datum: 14. 8. 2015

OBECNÍ VODOVOD FUNGUJE NORMÁLNĚ

Podle ubezpečení provozovatele obecního vodovodu tento funguje i v těchto horkých a suchých dnech normálně. Případ běžné poruchy, který by se okamžitě řešil, se nedá vyloučit. Fungování systému je věnována ze strany provozovatele zvýšená pozornost.


Datum: 14. 8. 2015

ORANŽOVÁ STUHA PRO VŠEŇ

Ve středu 12. srpna byla Všeni předána Oranžová stuha, udělená v rámci soutěže Vesnice roku 2015 v Libereckém kraji.

ORANŽOVÁ STUHA PRO VŠEŇ.doc

Datum: 7. 8. 2015

OBECNÍ NOVINY č. 12/2015 - ŽNĚ

Vážení občané, rodáci a přátelé naší obce,
v rubrice "Obecní noviny" najdete nové číslo Obecních novin, které měly uzávěrku 6. srpna t. r.

Přejeme příjemnou dovolenou a vše dobré.

Obec Všeň


Datum: 5. 8. 2015

VŠEŇSKÉ ŠKOLSTVÍ

Vážení spoluobčané,
ke konci minulého školního roku vyvrcholila v obci debata o úrovni všeňského školství. Aby radnice i občané měli možnost práci škol (matařská škola, základní škola) posoudit, uveřejňujeme na úřední desce úplná znení dokumentů České školní inspekce - Protokol o kontrole a Inspekční zprávu.


Datum: 30. 6. 2015

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Vítáme Vás na nových webových stránkách Obce Všeň. Současně Vás zveme na probíhající program Všeňského kulturního léta.

Všeňské kulturní léto- 2015 - barevné.pdf


DVŮR BORČICE - MOKRÝ - PLOUKONICE - VŠEŇ

Všeň © 2015